Veel advocaten ervaren de rechtspleging in het Familie- en Jeugdrecht als tekortschietend op het punt van integriteit. Zij onderschrijven de noodzaak van soms strenge beslissingen, maar zij onderschrijven ook de fundamentele kritiek van veel van hun cliënten op een heersende cultuur van willekeur.

Het NACFJ wil nieuwe wegen inslaan om:

DE RECHTSSTAAT IS OOK VOOR KINDEREN
Visie ouders op het Actieplan
"Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen"
("Waarheidsvinding")

Naar advocatenpagina

Naar donateurspagina

Scheveningen Naturel