TUCHTRECHT in het JEUGDDOMEIN - Inhoud


Wettelijke verankering
Algemene Tuchtnorm SKJ
waartoe behoren:

SKJ-Register raadplegen
Tuchtreglement
Formulier Tuchtklacht pdf
Formulier Tuchtklacht WORD
(open download: zie onder bij taakbalk)