TUCHTRECHT in het JEUGDDOMEINBinnen het Advocaten Comité staat 'professionele integriteit' en de waarborging daarvan centraal in de belangstelling.

Integriteitsbewaking in het Jeugddomein

In het Jeugddomein ontbrak het tot voor kort aan een systeem, gericht op de integriteit van de individuele professional. Weliswaar trad in 1996 de Kwaliteitswet Zorginstellingen inwerking (per 1 januari 2016 vervangen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Daarin worden instellingen verplicht om over een kwaliteitssysteem te beschikken, gericht op de instelling, en daarbij cliënten te betrekken. Maar gegrondbevinding van een klacht van de cliënt door de klachtencommissie leidt alleen maar tot een advies aan de instelling, inhoudende een verbeterpunt in de organisatie.

De nauwe blik van het Jeugddomein

Pas in maart 2013 zijn - van buiten af - de eerste stappen gezet voor een tuchtrecht in de zorg. Stappen die zullen moeten leiden tot waarborging van de individuele integriteit van professionals in het jeugddomein: Tuchtrecht.

Het mag dan ook geen wonder heten dat de afwezigheid van toezicht op de professionele integriteit heeft geleid tot een voor hedendaags inzicht onbegrijpelijke, en voor buitenstaanders onvoorstelbare cultuur. Klachten over de professionals en machteloosheid van de ouders lopen van oudsher als een rode draad door het jeugdrecht.

Wat wel verwonderlijk is, is dat het tot 2013 heeft moeten duren voordat die klachten aanleiding zijn geweest voor een serieuze poging om de gesignaleerde problemen aan te pakken.

Het adagium "Het kind centraal" - populistisch als het is - heeft blijkbaar tot blikvernauwing geleid: klachten van ouders zijn 'begrijpelijk', maar irrelevant voor de besluitvorming.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het tuchtrecht is noodzakelijk voor de sanering van de cultuur binnen Familie- en Jeugdrecht. Dit is opgedragen aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Alle professionals zijn verplicht ingeschreven in het Kaliteitsregister Jeugd (voor zover zij niet reeds zijn ingeschreven in het BIG-register ingevolge de wet BIG).