PUBLICATIES
NJB: Over de prevalentiestudie kindermishandeling
2012 Open Brief aan de E.K.
2003 Familierecht Kantiaans
1992 Ouder Kind en Omgang