MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een actieplan waarheidsvinding, inclusief bovenstaande punten, te ontwikkelen in samenwerking met de ouderorganisaties die vijf regio-bijeenkomsten organiseren, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de rechtspraktijk, en de Kamer over de voortgang te informeren in maart 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp