NIEUWS


6 december 2016

Mededeling van de Fractie Klein/Vrijzinnige Partij:

"Vandaag heeft een ruime Kamermeerderheid voor een motie van Norbert Klein gestemd: alle jeugdbeschermingsmaatregelen blijven gewoon onderworpen aan een onafhankelijke toets van de rechterlijke macht.

Een plan van Minister van der Steur om dit te veranderen is dus van de baan.

In plaats van dat de Raad voor de Kinderbescherming eigenhandig dergelijke maatregelen waaronder bijvoorbeeld Ondertoezichtstellingen (OTS) mag gaan opleggen, blijft deze belangrijke verantwoordelijkheid liggen daar waar zij horen te liggen: bij een onafhankelijke rechter."