RAISON d'ÊTRE


  Veel advocaten ervaren de rechtspleging in het Familie- en Jeugdrecht als tekortschietend op het punt van integriteit. Zij onderschrijven de noodzaak van soms strenge beslissingen, maar zij onderschrijven ook de fundamentele kritiek van veel van hun cliënten op een heersende cultuur van willekeur.

Professionals in het F&J-recht blijven vaak het uitdrukkelijke wettelijke verbod op onwaarheden - soms zelfs expliciet - naast zich neerleggen.
Zonder sancties daarop kan onmogelijk een halt worden toegeroepen aan de willekeurige beschuldigingen die zij tegen ouders uiten, strekkende tot uithuisplaatsing van hun kinderen en ondermijning van de Wet bevordering voortgezet ouderschap.

Onder deze omstandigheden kan een rechter onmogelijk een geloofwaardige beslissing nemen over het lot van ouders en hun kinderen.
Ouders en kinderen worden zodoende onvermijdelijk een speelbal van de professionals met hun eigen belangen.

De advocatuur is medeverantwoordelijk voor de cultuur in het F&J-recht. Pogingen van de andere institutionele partijen tot verbetering van die cultuur hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Thans nemen de advocaten, verenigd in het Nederlands Advocaten Comité F&J-recht (NACFJ), zelf hun verantwoordelijkheid. Zij willen nieuwe wegen inslaan om door een fundamentele wijziging van het Familie- en Jeugdrecht en aanvullende maatregelen: