Eed-formulieren


Bijlage van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

"Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met
- eerlijkheid,
- nauwgezetheid en
- onzijdigheid,
- zonder aanzien van personen,
zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt."

Advocatenwet, Artikel 3

"Ik zweer (beloof)
- getrouwheid aan de Koning,
- gehoorzaamheid aan de Grondwet,
- eerbied voor de rechterlijke autoriteiten,
- en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn."