CliëntenpaginaLeden van het Advocatencomité maken zich sterk voor hun cliënt als het gaat om integere rechtspraak in het Familie- & Jeugdrecht.

Maatregelen van Kinderbescherming (OTS en UHP)

Nog altijd lijkt de kinderrechter een "verlengstuk van de instelling". Leden van het Advocatencomité zijn diep doordrongen van de onaanvaardbaarheid van deze toestand.

Gezag en zorgregelingen

Ook in het Familierecht bewaken de leden van het Advocatencomité - hoezeer ook bereid tot samenwerking - hun eigen onafhankelijkheid:

Inschrijven als donateur/informant