Een Comité van advocaten


Het is geen geheim dat er breed wordt getwijfeld aan de integriteit van het Familie- en Jeugdrecht. Na ruim een eeuw Kinderwetten en ruim een kwart eeuw IVRK lijkt de rol van ouders in het F&J-recht uitgespeeld. De professionals hebben vaak vrij spel. Waar adequate rechtsbescherming van ouders en kinderen ontbreekt steekt willekeur tegen hun kinderen onvermijdelijk de kop op.

Het Advocaten Comité wil initiatieven ontplooien ter versterking van het beginsel van integriteit van het ouderschap - een beginsel dat binnen de context van het Familie- en Jeugdrecht zelfs geen naam heeft en dat dan ook even vanzelfsprekend wordt geschonden, al zullen de professionals menen dat het tegendeel waar is.

Miskenning van dit beginsel leidt tot een rechtspraktijk waarin de rechtsbescherming van ouders en kinderen verloren is gegaan en - in de andere betekenis van het woord - de integriteit van het Familie- en Jeugdrecht onder druk staat. Onder zulke omstandigheden kunnen de belangen van hun kinderen niet tot hun recht komen.

Daarnaast zal ook de advocatuur de hand in eigen boezem moeten steken.

Het Advocaten Comité wil cliŽnten de weg wijzen naar rechtshulpverleners die bereid zijn in het geweer te komen indien hun cliŽnt de dupe dreigt te worden van oneerlijke praktijken die het gevolg zijn van ongelijke machtsverhoudingen.

Lid worden

Door u aan te sluiten